ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΠΜΑΣ

Λεπτομέρειες:

Project Management και προγραμματισμός του έργου multimedia "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ" για την ΕΠΜΑΣ.Τετράγλωσση πολυμεσική εφαρμογή (PC-MAC) με χρήση βάσης δεδομένων για παρουσίαση της θεματικής ενότητας Τοπιογραφίας της ΕΠΜΑΣ.

  • Παράδοση: 21 / 10 / 2012
  • Τεχνολογίες: Other
Κοινοποίηση:

Σχετικά Έργα:

Ευχαριστούμε για την εγγραφή

OK