Ν. Χατζηκυριάκος - Γκίκας

Λεπτομέρειες:

Η εφαρμογή πολυμέσων με τίτλο «Ο Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας και η Γενιά του ’30» αξιοποιεί ένα σημαντικό τμήμα πολιτιστικού αποθέματος από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη και συγχρόνως λειτουργεί ως μέσο προβολής και ανάδειξης του έργου του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη στο ευρύτερο κοινό. 

Ένα απαιτητικό έργο που ολοκληρώθηκε από την Honest Partenrs με αντικείμενο την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των αρχιτεκτονικών συλλογών και αρχείων, την παραγωγή του περιεχομένου και ανάπτυξη δίγλωσσης ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής πολυμέσων, μετάφραση και επιμέλεια κειμένων, εργασίες γραφιστικού σχεδιασμού και προγραμματισμού για την παραμετροποίηση και επέκταση του δικτυακού τόπου του μουσείου.

Κοινοποίηση:

Σχετικά Έργα:

Ευχαριστούμε για την εγγραφή

OK