Μουσείο Μπενάκη Portal

Λεπτομέρειες:

Μέσα από την συνεργασία της Honest Partners και του Μουσείο Μπενάκη αναπτύχθηκε και είναι πλέον ελεύθερα προσβάσιμος στο κοινό ο νέος διαδικτυακός τόπος του Μουσείου.

Το εκσυγχρονισμένο και απλοποιημένο διαδραστικό περιβάλλον πλοήγησης αναδεικνύει το πλούσιο πολιτισμικό υλικό του Μουσείου, ιδιαίτερης χρονικής και γεωγραφικής ευρύτητας και ταυτόχρονα προβάλλει τις συνεχείς Δράσεις του Μουσείου εντός και εκτός Ελληνικής επικράτειας.

H Honest Partners έχει ολοκληρώσει τόσο το σχεδιασμό/υλοποίηση του νέου website όσο και την ενίσχυση του περιεχομένου καθώς:

- Δημιουργήθηκαν εικονικές περιηγήσεις σε 4 από τα κτίρια του Μουσείου (close-ups, ακουστικές ξεναγήσεις σε 6 γλώσσες, υποστήριξη qrcodes).

- Εμπλουτίστηκε η online βάση των Συλλογών με νέο περιεχόμενο (αντικείμενα και αρχειακό υλικό που δεν είναι φυσικά προσβάσιμα, ανάδειξη της Συλλογής Χειρογράφων με την τεκμηρίωση, επιμέλεια και μετάφραση 117 χειρόγραφων, την ψηφιοποίηση και την επεξεργασία 78.860 σελίδων, την μεταγραφή 2.600 σελίδων, την δημιουργία online flipping books).

- Φωτογραφήθηκαν περίπου 3.500 νέες εικόνες μουσειακών αντικειμένων.

- Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εφαρμογές για την καλύτερη ανάδειξη διαφόρων συλλογών του Μουσείου Μπενάκη (χρονογραμμές, διαδραστικά παιχνίδια κ.ά.).

- Δημιουργήθηκαν 60 νέα videos σε 2 γλώσσες .

- Παρέχεται πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες κοινού (παιδιά, ΑΜΕΑ) κ.ά. )

Η νέα πλατφόρμα που ανέπτυξε η Honest Partners αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει το Μουσείο στο κοινό του και παρέχει εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακούς πολιτισμικούς πόρους υψηλών προδιαγραφών. Παράλληλα, προτάσσει τις δυνατότητες συνεχούς εμπλουτισμού του περιεχομένου με εύκολη χρήση των διαχειριστικών συστημάτων από τον ίδιο το Φορέα - προσωπικό του Μουσείου και την ασφάλεια των δεδομένων.

Βασισμένο στις αρχές της προσβασιμότητας για όλους, το περιβάλλον αλληλεπίδρασης χαρακτηρίζεται από απλότητα και φιλικότητα προς το χρήστη. Ο σχεδιασμός του προτάσσει τη σωστή δόμηση του περιεχομένου και την απρόσκοπτη πλοήγηση του χρήστη σε βασικά επίπεδα. Ο χρήστης διατηρεί αφενός τον έλεγχο των ενεργειών του και αφετέρου τη συνολική εποπτεία του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Ως εκ τούτου, ο διαδικτυακός τόπος του Μουσείου Μπενάκη αποτελεί υποδειγματική περίπτωση ενός μη-χαοτικού διαδικτυακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο χρήστης μπορεί εύκολα να βρει το στόχο του: παρέχει συνεπές και αξιόπιστο σενάριο πλοήγησης με πλήρη έλεγχο των μέσων και εφαρμογή των όρων προσβασιμότητας.

Έμφαση δόθηκε στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας με ψηφιοποιημένα και τεκμηριωμένα κινητά αντικείμενα και χειρόγραφα και με video (νέα ή τροποποιημένα για περιβάλλον web) καθώς και στην παραγωγή επεξηγηματικών κειμένων σε διάφορες γλώσσες, με σκοπό τη στήριξη τόσο του περιεχομένου όσο και των ακουστικών ξεναγήσεων και τη βελτίωση της δυνατότητας εικονικής περιήγησης. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν δυναμικά και εύχρηστα εργαλεία διαχείρισης του ιστοτόπου, τα οποία απλοποιούν τη διαδικασία ανανέωσης/εμπλουτισμού του περιεχομένου του.

Η Honest Partners ανέπτυξε, τέλος, και μια mobile εκδοχή του διαδικτυακού τόπου η οποία παρέχει βασικές υπηρεσίες πληροφόρησης για τις δραστηριότητες του Μουσείου και την επικαιρότητα.

Κοινοποίηση:

Σχετικά Έργα:

Ευχαριστούμε για την εγγραφή

OK