ΕΟΜΜΕΧ

Λεπτομέρειες:

ΕΜΠ-Εργαστήριο Λογισμικού (Softlab). Ανάπτυξη εφαρμογής για την έκδοση κοινόχρηστων εξόδων πολυκατοικίας (VC++). Ανάπτυξη client/server εφαρμογής για τη μετάδοση σκίτσων και σχημάτων μεταξύ χρηστών στο πλαίσιο του μαθήματος "Ψηφιακή Τηλεόραση" (VC++, sockets). Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για την παρουσίαση του ελληνικού Οργανισμού Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΕΧΧ) (Multimedia Toolbook).

  • Παράδοση: 19 / 10 / 2007
  • Τεχνολογίες: Other
Κοινοποίηση:

Σχετικά Έργα:

Ευχαριστούμε για την εγγραφή

OK