Τυποποίηση Διαδικασίας Ανάπτυξης Πολυμεσικών Εφαρμογών

Λεπτομέρειες:

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την τυποποίηση της διαδικασίας που ακολουθείται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή μιας πολυμεσικής (multimedia) εφαρμογής. Η δομή της διπλωματικής είναι τέτοια ώστε να αναφέρονται, με τη σειρά που πρέπει να ακολουθηθούν, τα βήματα της διαδικασίας ένα προς ένα. Κάθε κεφάλαιο περιγράφει και ένα κομμάτι της διαδικασίας. Έτσι έχουμε τα εξής κεφάλαια: Μελέτη εφαρμογής-Ανάλυση απαιτήσεων-Συγγραφή σεναρίου, Αρχιτεκτονική Σχεδίαση, Συλλογή-Συγκρότηση-Ψηφιοποίηση περιεχομένου, Δυναμική διαχείριση περιεχομένου-Xtras, Ανάπτυξη εφαρμογής-Εργαλεία, Αξιολόγηση ποιότητας και ευχρηστίας, Διοίκηση έργου-Χρονοδιάγραμμα, Τεκμηρίωση-Υποστήριξη-Εγγύηση-Συντήρηση, Παραγωγή εφαρμογής. Σε κάθε κεφάλαιο εξηγούμε στην αρχή γενικά για τη συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης, αναπτύσσουμε τη μεθοδολογίαπου πρέπει κάποιος να ακολουθεί για την ορθή ανάπτυξη της φάσης αυτής και στη συνέχεια παραθέτουμε παραδείγματα πολυμεσικών εφαρμογών ώστε να είναι εύληπτο από τον αναγνώστη το περιεχόμενο της μεθολογίας μας.

  • Παράδοση: 21 / 09 / 2006
  • Τεχνολογίες: Other
Κοινοποίηση:

Σχετικά Έργα:

Ευχαριστούμε για την εγγραφή

OK