Χειρόγραφα Μουσείου Μπενάκη

Λεπτομέρειες:

Στα πλαίσια του έργου «Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, μεταγραφή και σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη της συλλογής χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη» η Honest Partners ολοκλήρωσε το σημαντικό έργο της ψηφιοποίησης και της επεξεργασίας βυζαντινών & μεταβυζαντινών χειρογράφων. Αφορά σε περίπου 78.860 σελίδες.

Το Μουσείο Μπενάκη διαθέτει μια σημαντική συλλογή βυζαντινών-μεταβυζαντινών χειρογράφων του 9ου- 19ου αιώνα. Πολλά από τα χειρόγραφα προέρχονται από τις ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας και αποτελούν υλικό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον προσφυγικό Ελληνισμό και όσους ασχολούνται με αυτόν, σε παγκόσμια κλίμακα. Άλλωστε τα χειρόγραφα αυτά, αρκετά από τα οποία είναι περγαμηνές με χρυσοποίκιλτες μικρογραφίες, έχρηζαν άμεσης ψηφιοποίησης ώστε να εξασφαλιστεί η μακροβιότητά τους και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε αυτά.

Πολλά από τα χειρόγραφα βρίσκονται σε μια από τις παρακάτω καταστάσεις:

  • Διαλυμένη ή χαλαρή στάχωση
  • Φύλλα με απλά σχισίματα
  • Διπλωμένα ή τσαλακωμένα φύλλα
  • Διάτρηση φύλλων από έντομα
  • Φύλλα των οποίων έχει αποκοπεί κάποιο μέρος
  • Φύλλα των οποίων η ύλη έχει διαβρωθεί ή φέρουν υπολείμματα ουσιών (π.χ. απεντομωτικής σκόνης, σταγόνων κεριού)

Σε πολλές περιπτώσεις, εξειδικευμένος συντηρητής του αναλάμβανε επί τόπου σύντομο καθαρισμό κάθε φύλλου (π.χ. ξεσκόνισμα με πινέλο) ή προσεκτικό άνοιγμα του τεκμηρίου.

Για την ψηφιοποίηση του υλικού χρησιμοποιήθηκαν  υπερκείμενοι σαρωτές (i2s Α0 και Α1), κι επίπεδος σαρωτής εγγράφων (Widetek). Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε απόλυτα εξειδικευμένος εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής TCCS 4232 που αναπτύχθηκε από μηχανικούς της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης του Graz για λογαριασμού του VESTIGIA – Manuscript Research Centre. Το σύστημα αυτό εισήχθη στην Ελλάδα από την Honest Partners ειδικά για την υλοποίηση του έργου. Η συγκεκριμένη λύση θεωρείται ιδανική για ψηφιοποίηση ευαίσθητου υλικού και θα επιτρέψει την ασφαλέστερη λήψη του ενώ παράλληλα θα επιτύχει τη μέγιστη δυνατή ποιότητα για το τελικό αποτέλεσμα. Το σύστημα ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνει υψηλής δυναμικής φωτισμό LED, που επιτρέπει την ορθή λήψη χρυσοποίκιλτων χειρόγραφων και κωδίκων, χωρίς περιττές αντανακλάσεις.

Εκτός από την ψηφιοποίηση του υλικού έγινε και επεξεργασία των ψηφιακών παραγώγων η οποία αφορούσε κυρίως στη διόρθωση προσανατολισμού, το ξάκρισμα των εικόνων και την ορθή παρουσίασή τους σε μορφή flipping book.

Με το παρόν έργο εξασφαλίστηκε η διατήρηση αυτού του σπάνιου κι εύθραυστου υλικού και κατέστη πλέον διαθέσιμο στο ευρύ κοινό αλλά και στους ερευνητές χωρίς να χρειάζεται να ταλαιπωρείται το πρωτότυπο

Κοινοποίηση:

Σχετικά Έργα:

Ευχαριστούμε για την εγγραφή

OK