Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, επιστολές

Λεπτομέρειες:

Η Honest Partners ολοκλήρωσε το σημαντικό έργο της ψηφιοποίησης και της δημιουργίας ενεργών ευρετηρίων των ιδιωτικών επιστολών του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, το οποίο και της ανατέθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων ανέθεσε στην Honest Partners την ψηφιοποίηση, τη δημιουργία ενεργών ευρετηρίων και την προετοιμασία αρχείων για ανέβασμα στο website του Ιδρύματος της έκδοσης με τίτλο «Ιδιωτικές επιστολές του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια».

Για την παρουσίαση της έκδοσης, η Honest Partners ψηφιοποίησε τον αντίστοιχο τόμο με χειρόγραφα και επιστολές του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια και παρέδωσε το περιεχόμενο σε μορφή επεξεργασμένου OCR.

Η μεθοδολογία βάσει της οποίας η Honest Partners δημιούργησε το τελικό παραγόμενο ψηφιακό υλικό, δίνει έμφαση στον τύπο και τη μορφή του υλικού, ενώ η διαδικασία ψηφιοποίησης των αντικειμένων αποδίδει έμφαση στα βήματα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του πρωτογενούς υλικού και την ποιότητα των παραγόμενων ψηφιακών τεκμηρίων.

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας εφόσον θα δώσει την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να έρθει σε επαφή με το πολύτιμο αρχείο μιας εκ των σπουδαιότερων προσωπικοτήτων της χώρας μας που συνδέθηκε άρρηκτα με τις ιστορικές εξελίξεις της εποχής του, αφήνοντας το στίγμα του στην ιστορία της Ευρώπης και του νεότερου ελληνισμού.

Η ψηφιοποίηση του υλικού είχε ως στόχο να προσφέρει:

    - τη διασφάλιση της πληροφορίας,
    - την προστασία του πρωτότυπου από τη χρήση,
    - την ποιοτική αναπαραγωγή του υλικού σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και
    - την απρόσκοπτη μεταβίβαση της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου.

Το έργο αυτό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, συνεισφέρει στην υπέρβαση οποιωνδήποτε εμποδίων πρόσβασης του κοινού στο έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, ξεφεύγοντας από τους περιορισμούς ενός παραδοσιακού αρχείου. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να έρθει σε επαφή με το πολύτιμο αυτό υλικό ενώ παράλληλα συμβάλλει εκτός από τη διάδοση και στη διατήρησή του. Η παρουσίαση της έκδοσης θα διατεθεί με εφαρμογή φυλλομέτρησης / ανάγνωσης ως e-book (εναλλακτική του ανοίγματος ως pdf αρχείο) με ενεργά ευρετήρια.

Για την ψηφιοποίση του σπάνιου αυτού υλικού χρησιμοποιήθηκε απόλυτα εξειδικευμένος εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής TCCS 4232 που αναπτύχθηκε από μηχανικούς της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης του Graz για λογαριασμού του VESTIGIA – Manuscript Research Centre. Το σύστημα αυτό εισήχθη από την Honest Partners ειδικά για την υλοποίηση του έργου. Η συγκεκριμένη λύση θεωρείται ιδανική για ψηφιοποίηση ευαίσθητου υλικού και θα επιτρέψει την ασφαλέστερη λήψη του ενώ παράλληλα θα επιτύχει τη μέγιστη δυνατή ποιότητα για το τελικό αποτέλεσμα. Το σύστημα ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνει υψηλής δυναμικής φωτισμό LED, που επιτρέπει την ορθή λήψη χρυσοποίκιλτων χειρόγραφων και κωδίκων, χωρίς περιττές αντανακλάσεις.

Κοινοποίηση:

Σχετικά Έργα:

Ευχαριστούμε για την εγγραφή

OK