Προσβασιμότητα «εμποδιζόμενων» ατόμων (ΑμεΑ) σε διαδικτυακούς τόπους πολιτισμικού ενδιαφέροντος

Λεπτομέρειες:

Στις σύγχρονες κοινωνίες, παρά την αλματώδη πρόοδο των τεχνολογιών και την προώθηση της γνώσης, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία πολιτών που αντιμετωπίζει δυσχέρειες στη «διακίνηση» στο διαδίκτυο εξαιτίας του παρωχημένου ή λανθασμένου ή ανεπαρκώς μελετημένου σχεδιασμού των διαδικτυακών τόπων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα αποκαλούμενα «εμποδιζόμενα» άτομα: κατηγορίες ΑμεΑ καθώς και άλλες ομάδες ατόμων που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο των διαδικτυακών εφαρμογών.

Η επαφή των ειδικών ομάδων κοινού με διαδικτυακούς τόπους πολιτισμικού ενδιαφέροντος, είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποπεριθωριοποίησή τους, ενώ, παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο προωθείται η ανάπτυξη του πολιτισμικού επιπέδου της χώρας.

Στην Honest Partners ερευνούμε τα θέματα προσβασιμότητας των διαδικτυακών τόπων των μουσείων και συναφών φορέων  πολιτισμού με στόχο:

-την παροχή στους φορείς πολιτισμού υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας

-την τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό διαδικτυακών τόπων πολιτισμικού περιεχομένου στους οποίους θα έχουν πρόσβαση όλες οι κατηγορίες κοινού, χωρίς να επηρεάζεται ή να θίγεται η μία από την άλλη

-την δημιουργία διαδικτυακών τόπων μελετημένων και ανθρωποκεντρικά σχεδιασμένων και ικανών να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση των χρηστών

-την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένα ή σε αντιστοιχία με τις ειδικές κατηγορίες κοινού καθώς τα ΑμεΑ είναι ετερογενής ομάδα και οι ψηφιακές ανάγκες ποικίλουν

-τον σχεδιασμός ίδιας ποιότητας και εμβέλειας για τα φορητά συστήματα που χρησιμοποιούν οι διάφορες κατηγορίες κοινού

-την αύξηση την προσβασιμότητας στο πολιτισμικό απόθεμα, ώστε τα πολιτισμικά προϊόντα να γίνουν ελκυστικά στο μη-παραδοσιακό κοινό των μουσείων και να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης των «εμποδιζόμενων» κοινωνικών ομάδων σε αυτά

-την ενίσχυση του παραδοσιακού ρόλου των μουσείων στον τομέα της μη-τυπικής μάθησης, της ανοιχτής πρόσβασης στην πληροφορία και της κοινωνικής ένταξης

  • Παράδοση: 15 / 10 / 2009
Κοινοποίηση:

Σχετικά Έργα:

Ευχαριστούμε για την εγγραφή

OK